ZKwP oddzial Chorzow

CENNIK

OPŁATY W 2022:
Składka70,-
Wpisowe25,-
Rejestracja psa w księgach Oddziału20,-
Rodowód krajowy60,-
Duplikat rodowód krajowy25,-
Rodowód krajowy ekspresowy300,-
Wymiana rodowodu z powodu zmiany właściciela:
    rodowód krajowy
30,-
Rodowód eksportowy120,-
Rodowód eksportowy ekspresowy300,-
Duplikat rodowód eksportowy 50,-
Nostryfikacja  60,-
Wymiana rodowodu z powodu zmiany właściciela:
     rodowód eksportowy
60,-
Nostryfikacja ekspresowa150,-
Książeczki  szkoleniowe  ( wszystkie rodzaje ) 20,-
Karta miotu 30,-
Karta krycia (od 01.01.2022 wykupuje REPRODUKTOR)40,-
Rejestracja przydomka hodowlanego (ZG i FCI)120,-
Rejestracja przydomka 
(zarejestrowanego dotychczas w ZG) w FCI
60,-
Zmiany w przydomku120,-
Metryka30,-
Duplikat metryki30,-
Tatuaż20,-
Odbiór miotu30,-
Przegląd kwalifikujący do hodowli dla psów/suk
      z kopiowanymi uszami i/lub ogonami
300,-
Przegląd kwalifikujący do hodowli dla psów/suk z wadami    
  uniemożliwiającymi udział w wystawach    (wg załącznika     nr 15 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych)
1000,-
OSOBY REJESTRUJĄCE SIĘ PO RAZ PIERWSZY:
Składka70,-
Wpisowe25,-
Rejestracja psa w księgach Oddziału20,-
Rodowód krajowy60,-
PRZEDŁUŻENIE CZŁONKOSTWA NA ROK 2022:
Składka70,-

Bank Śląski O/Chorzów
Nr rachunku 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr rachunku IBAN: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW