ZKwP oddzial Chorzow

PRZEGLĄD HODOWLANY 24.06.2022 - ODWOŁANY
24.06.2022 o godzinie 17:00 zostanie zorganizowany przegląd hodowlany.

Przegląd odbędzie się miejsce: budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Świętochłowicach, ul Sudecka 5.

Dla psów, które nie są zarejestrowane w oddziale Chorzów, wymagana jest zgoda właściwej Komisji Hodowlanej lub Zarządu oddziału macierzystego. (Do zgłoszenia prosimy o dołączenie kopii rodowodu.)

Zgłoszenia:
 >> WNIOSEK O PRZEGLĄD HODOWLANY  <<

(proszę wypełnić, zapisać i przesłać na adres biuro@zkwp-chorzow.pl

(w temacie zgłoszenia proszę wpisać: Przegląd 06 )

Opłaty w wysokości ustalonej przez ZG – 580 PLN,
należy wnosić na konto 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764 

Wszystkie szczegóły, godzina indywidualna dla każdego psa, będą przekazywane uczestnikom po zamknięciu zgłoszeń.
Dokumenty konieczne przy przeglądzie:
– rodowód psa
– książeczka zdrowia z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie
– dla ras, które muszą spełniać dodatkowe wymogi (zał.10 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) wpisy w rodowodzie lub dokumenty potwierdzające

 Nowy termin podamy w osobnej wiadomości

PRZEGLĄD HODOWLANY

W dniu 26.02.2022 (sobota) odbędzie się przegląd hodowlany dla wszystkich ras

miejsce: budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Świętochłowicach, ul Sudecka 5.

Zgłoszenia : (proszę wypełnić, zapisać i przesłać na adres biuro@zkwp-chorzow.pl do dnia 22.02.2022
(w temacie zgłoszenia proszę wpisać: Przegląd 26 )

Dla psów z innych oddziałów konieczne jest przedstawienie zgody macierzystej OKH.
Do zgłoszenia prosimy o dołączenie kopii rodowodu.

Opłaty w wysokości ustalonej przez ZG – 580 PLN,
należy wnosić na konto 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764 .

Wszystkie szczegóły, godzina indywidualna dla każdego psa, będą przekazywane uczestnikom po zamknięciu zgłoszeń.

Dokumenty konieczne przy przeglądzie:
– rodowód psa
– książeczka zdrowia z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie
– dla ras, które muszą spełniać dodatkowe wymogi (zał.10 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) wpisy w rodowodzie lub dokumenty potwierdzające