ZKwP oddzial Chorzow

przegląd hodowlany zapraszamy PRZEGLĄD HODOWLANY

Informujemy,  że  10.12.2022   (sobota) odbędzie się  przegląd hodowlany w naszym oddziale . Będzie to ostatni w tym roku  przegląd w  starej cenie  – od stycznia cena wzrasta do 700 PLN

Przegląd się odbędzie przy minimum 5 zgłoszeniach.

  miejsce: budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Świętochłowicach, ul Sudecka 5.

Opłaty w  wysokości 580 PLN należy wnosić na nasze konto: 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764

 Formularze ( wnioski ) prosimy o przesyłania na adres biuro@zkwp-chorzow.pl
Przegląd zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady, które zostały określone w uchwale ZG z dnia 27.04.2020 wraz z późniejszymi zmianami.

Przypominamy, że członkowie innych oddziałów muszą posiadać pisemną zgodę właściwej Komisji Hodowlanej lub Zarządu Oddziału.

 
 
UWAGA ❤ ❤
Dla każdego właściciela i każdego zgłoszonego psa – ŚWIĄTECZNY UPOMINEK.

 Zainteresowanych zapraszamy do zapisów i przesyłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres 🙂 biuro@zkwp-chorzow.pl

PRZEGLĄD HODOWLANY

W dniu 26.02.2022 (sobota) odbędzie się przegląd hodowlany dla wszystkich ras

miejsce: budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Świętochłowicach, ul Sudecka 5.

Zgłoszenia : (proszę wypełnić, zapisać i przesłać na adres biuro@zkwp-chorzow.pl do dnia 22.02.2022
(w temacie zgłoszenia proszę wpisać: Przegląd 26 )

Dla psów z innych oddziałów konieczne jest przedstawienie zgody macierzystej OKH.
Do zgłoszenia prosimy o dołączenie kopii rodowodu.

Opłaty w wysokości ustalonej przez ZG – 580 PLN,
należy wnosić na konto 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764 .

Wszystkie szczegóły, godzina indywidualna dla każdego psa, będą przekazywane uczestnikom po zamknięciu zgłoszeń.

Dokumenty konieczne przy przeglądzie:
– rodowód psa
– książeczka zdrowia z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie
– dla ras, które muszą spełniać dodatkowe wymogi (zał.10 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) wpisy w rodowodzie lub dokumenty potwierdzające