ZKwP oddzial Chorzow

Zasady dotyczące przeglądów miotów i działalności hodowlanej
WNIOSEK O PRZEGLĄD HODOWLANY:

Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Opisane niżej zasady obowiązują od 01.05.2020 r. oraz przestają obowiązywać z chwilą przywrócenia możliwości organizowania wystaw, po ogłoszeniu odrębną uchwałą Prezydium Zarządu Głównego. 
( WNIOSEK o przegląd hodowlany – plik pdf ) Wniosek należy pobrać, wypełnić i wraz z załącznikami wysłać na e-mail lub dostarczyć do biura oddziału. (obowiązuje od 01.05.2020 r. do odwołania)

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ HODOWLANYCH:

Należy pamiętać , że pies/suka nabiera uprawnień hodowlanych z chwilą wpisania do rodowodu. W tej sprawie prosimy o kontakt z biurem. Należy okazać rodowód i wszystkie inne dokumenty wymagane dla danej rasy.

ODBIORY MIOTÓW:

pkt 1.  Jeżeli kierownik sekcji zgadza się i są ku temu możliwości przegląd miotu odbywa sie w hodowli. W wypadku, kiedy kierownik danej sekcji nie może z różnych powodów ( w tym bezpieczeństwo związane z covid ) zrobić odbioru miotu w hodowli, wyznacza zastępstwo tak, aby przegląd mógł odbyć się w umówionym terminie.

pkt 2. Jeżeli kierownik danej sekcji nie może z różnych względów odebrać miotu w hodowli, może to zrobić w oddziale z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa. W razie konieczności może to zrobić kierownik innej sekcji na zasadzie jak wyżej.

Odbiory miotów muszą być uzgadniane z poszczególnymi sekcyjnymi w stosownym terminie ( np.2 tygodnie ).
Przypominamy o obowiązku ( wynikającym z Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) zawiadamiania na piśmie kierownika sekcji o urodzonych miotach ( Miot szczeniąt należy zgłosić do 2 tyg po urodzeniu).
UWAGA: odbiory nieuzgodnione nie będą przeprowadzane.

W dniu przeglądu miotu hodowca musi mieć komplet wypełnionych dokumentów – należy je wykupić wcześniej i wypełnić. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z właściwym kierownikiem sekcji –  (zakładka  SEKCJE  )

pkt 3.  Do odwołania zostaje utrzymany wniosek o wydanie metryk ( plus załączniki ) wypełniony przez hodowcę

( DOKUMENTY  do pobrania na naszej stronie)
* wniosek o wydanie metryk  ( WNIOSEK – plik pdf )
* opis miotu  ( OPIS  MIOTU – plik pdf )
* poświadczenie znakowania   (  ZNAKOWANIE  – plik pdf )

Dokumenty potrzebne do wystawienia METRYK

* karta krycia ( od 01.01.2022 – wykupuje właściciel reproduktora)
* karta miotu
* potwierdzenie znakowania
* opis miotu (dotyczy wyłącznie pkt 3)
* wniosek o wydanie metryk  (dotyczy wyłącznie pkt 3)
* ewentualne załączniki   (czytelny rodowód ojca przy kryciu zagranicznym , potwierdzenia tytułów, badań, itd.)
Uwaga: metryki będą wydawane dla szczeniąt, które ukończyły 6 tygodni.

Dokumentacja może też zawierać opinię weterynarza jeżeli hodowca uzna to za konieczne (dotyczy wyłącznie pkt 3).
Prosimy też o przesłanie kopii rodowodu suki z odpowiednim wpisem hodowlanym  ( ewentualnie jednorazową zgodą na warunkowe krycie)   – bez tego metryki nie będą wydawane.

KARTY KRYCIA I KARTY MIOTU

W dalszym ciągu będą wysyłane drogą elektroniczną (forma preferowana ) – prosimy o składanie zamówień na te dokumenty pocztą elektroniczną ponieważ sam fakt opłacenia ich nie jest zamówieniem
UWAGA!  Ww.dokumenty będą wydawane wyłącznie osobom, które mają opłaconą składkę za rok bieżący.

DYŻURY SEKCJI

W związku z tym, że dyżury sekcji w takiej formie jak przed pandemią są nadal zawieszone w sprawach dotyczących wpisów hodowlanych prosimy o kontakt z właściwym kierownikiem sekcji bądź z biurem oddziału. Numery telefonów oraz adresy są na naszej stronie w zakładce sekcje.

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania  drogą elektroniczną wszystkich spraw, które są możliwe do załatwienia w taki sposób.

KONTAKT Z BIUREM:

do Państwa dyspozycji pozostawiamy we wtorki, środy, czwartki 17.00 – 20.00
telefon, poczta elektroniczna i skrzynka pocztowa  przy wejściu do biura oddziału